Home2022-07-13T18:20:53+00:00
Loading...

.

Nova Akropola definiše filozofiju kao „ljubav prema mudrosti” – onako kako su je definisali stari grčki filozofi. Svi želimo da budemo malo mudriji i malo srećniji. Upoznajte se sa praktičnom filozofijom koja omogućava kvalitetniji život.

Prijavite se na naš newsletter

Ukoliko želite da budete obavešteni o predavanjima i aktivnostima Nove Akropole prijavite se našu mailing listu – Predavanja Nova Akropola.

PRIJAVA

oktobar 2022

Upis traje | 064 80 22 390 | info@nova-akropola.rs 
Prijava je obavezna, broj mesta je ograničen

.

Saznaj više

Filozofija

.

Ovogodišnji Dani filozofiji posvećeni su „Idejama i ljudima koji su pokretali svet“. Prvo su nas filozofija neoplatonizma i njeni predstavnici podsetili da je potrebno da dajemo važnost onome što nas kao ljude povezuje…

Kultura

.

U svakom periodu naše prošlosti postoji nešto vredno za budućnost. Sa tom idejom, svakog februara, obnavljamo duh određene epohe. Ovog puta, nadahnula nas je kultura antičke Grčke.

Volonterstvo

.

Sa početkom prvih hladnih dana u oktobru, volonteri Nove Akropole Beograd sproveli su akciju prikupljanja i deljenja zimske odeće.

Vreme

Vreme… ta neobična dimenzija kojoj čovek ne može izmaći, poseduje širok raspon izraza i u tom bogatstvu omogućava nam istovremeno da živimo zarobljeni njime i da se u njemu osećamo komotno. Mnogo  je načina da se meri vreme, a samo jedan od njih je uz pomoć časovnika. Za naše srce, za našu inteligenciju, za [...]