Daliborka Kiković

Rođena je u Rijeci, u Hrvatskoj, 1971. godine. U istom gradu završila je osnovnu i srednju školu i studije ekonomije. U Srbiji živi od 2008. godine.

Postala je član Nove Akropole 1990. godine u Rijeci, gde je započela studije kompletnog programa filozofije. Bila je vođa tima predavača i koordinator različitih edukativnih, volonterskih i kulturnih programa.

Istraživač je učenja iz područja filozofije, simbologije, istorije i autor brojnih članaka o tradicijama starih naroda. Kao predavač, održavala je razna predavanja i kurseve u mnogim gradovima i državama regiona.

Na srpski jezik prevela je brojna dela osnivača Nove Akropole H. A. Livrage i aktuelne predsednice D. S. Guzman.

Pokrenula je rad Nove Akropole u Srbiji i kroz edukativne programe doprinosi ispunjavanju ciljeva organizacije kroz promovisanje volonterstva, humanih vrednosti i filozofije kao načina za ostvarenje najboljih ljudskih potencijala.