Načela Nove Akropole

Nova Akropola je kulturno, humanističko i filozofsko udruženje. Kao neprofitna organizacija, zasnovana je na principima volonterstva i njeno delovanje nezavisno je od političkih, verskih ili ekonomskih interesa.

Naša načela

1- Bratstvo

Promovisati ideal univerzalnog bratstva, koje se temelji na poštovanju ljudskog dostojanstva, bez obzira na rasne, polne, kulturne, religijske, socijalne i druge razlike.

Nužno je promovisati poštovanje različitih identiteta i tradicija, i istovremeno jačati jedinstvo bez obzira na razlike, harmonizovati ljude, ideje i osećaje u otvorenom suživotu koji obogaćuje. Snaga ovog ideala bratstva leži više u onome što nas spaja, nego u onome što nas razdvaja. On se čvrsto temelji na prepoznavanju univerzalnih vrednosti koje, poštujući različitosti, nadilaze lokalne specifičnosti i sažimaju se u zajedničkim etičkim principima inherentnim za dostojanstvo svakog ljudskog bića. Ovaj ideal podstiče uvažavanje i poštovanje ljudskih prava, kao i prepoznavanje principa univerzalne etike.

2- Znanje

Podsticati ljubav prema mudrosti koja, kroz komparativne studije filozofije, religija, nauka i umetnosti, promoviše znanje o univerzumu, prirodi i ljudskom biću.

Ljubav prema istini i znanju proističe iz legitimne težnje ka razvoju vlastitog saznanja i razumevanja sveta i sebe samoga. Filozofiju shvatamo kao osu koja povezuje različite aspekte i vidove ljudskog znanja.

Filozofija može da poveže istorijske i savremene izvore ovom širokom i integralnom globalnom vizijom, i tako postane istinski pokretač napretka koji nastoji ne samo da istražuje puteve života, već i da produbljuje njegov smisao, nastojeći da poveže sve aspekte znanja i iskustva.

3- Razvoj

Razvijati najbolje ljudske potencijale, podstičući celovito ostvarenje individue i integraciju ljudi u prirodu i društvo, ne kao posmatrača već kao sudeonika boljeg sveta.

Čovek ima ogroman latentni potencijal. Otkrivanje i razvijanje ovog potencijala predstavlja jedan od osnovnih stubova samog života i izvor je trajnog zadovoljstva. Postizanje sklada između misli, osećaja i delovanja predstavlja cilj svakog ljudskog bića. Uravnotežen i celovit razvoj samoga sebe, ostvarenje najboljih kvaliteta i vrednosti naše ljudske prirode, verovatno su jedina garancija za stvaranje boljeg sveta.

Svoje ciljeve Nova Akropola ostvaruje kroz predavanja, seminare i tečajeve iz širokog područja filozofije, psihologije, istorije civilizacija i kultura, kao i drugih humanističkih i prirodnih nauka.