Karlos Adelantado Pučal

MEĐUNARODNI PREDSEDNIK

Karlos Adelantado rođen je u Kasteljonu (Španija) 1. januara 1964. godine.

U devetnaestoj godini, kao student filozofije na univerzitetu, počeo je da pohađa predavanja Škole filozofije Nove Akropole u Kasteljonu, uključivši se u njene brojne aktivnosti. Preuzima vođenje ovog sedišta i tokom dvadeset i tri godine pokreće velik broj kulturnih i volonterskih projekata u okviru Kasteljonskog kulturnog centra. Radio je, takođe, i kao koordinator centara Nove Akropole španske oblasti Levante. Istovremeno nastavlja studije filozofije i predavački rad dosegavši stepen „Eksperta filozofije Istoka i Zapada“ dodeljen od strane Međunarodne organizacije Nova Akropola sa sedištem u Briselu.

Više od 30 godina, predavač je brojnih materija unutar programa Škole filozofije Nove Akropole, a takođe održava javna predavanja i učestvuje na kongresima, ističući nužnost da se filozofija sprovede u delovanje i primeni u rešavanju problema današnjeg sveta.

Seli se u Madrid 2013. godine gde preuzima vođenje glavnog sedišta Nove Akropole u Španiji vršeći mnoge upravljačke odgovornosti na nacionalnom nivou. U Madridu, podstiče aktivnosti koje su omogućile da se bogata istorijska i umetnička baština grada predstavi široj publici, paralelno sa drugim projektima promocije kulture.

Godine 2017. imenovan je za potpredsednika Međunarodne organizacije Nova Akropola, a 2020. godine preuzeo je funkciju međunarodnog predsednika koju sada izvršava.