Nova Akropola – kulturno udruženje

 Brankova 24, Beograd (I sprat)

 Radno vreme:

18.00 – 21.00  radnim danom

 tel. 011 303-57-75

 mob. 064 80-22-390

Emailinfo@nova-akropola.rs

matični broj: 28054033

pib: 107166602

broj žiro računa: 160-358367-26 (Banka Intesa)