Kulturno udruženje Nova Akropola Beograd posvećena je zaštiti podataka u skladu sa zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Kulturno udruženje Nova Akropola Beograd (u daljem tekstu „Udruženje“) transparentno je u pogledu postupanja sa vašim podacima i to: koje vaše podatke prikupljamo, kako ih upotrebljavamo i kako možete nadzirati upotrebu podataka.

O ovom obaveštenju

Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti odnosi se na prikupljanje i upotrebu vaših ličnih podataka od strane veb-prezentacije nova-akropola.rs. Pristupom i korišćenjem usluga veb-prezentacije prihvatate uslove regulisane ovim dokumentom kao i pravila o upotrebi kolačića koja možete naći na adresi nova-akropola.rs/cookies. Obaveštenje o uslovima privatnosti i pravila o kolačićima ažuriraćemo po potrebi i objaviti promene na našoj veb-prezentaciji.

Ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti poslednji put je ažurirano 02.01.2019. godine.

Koje podatke prikupljamo?

Podatke koje prikupljamo o vama zavise od toga koje naše usluge koristite, ali važno je da znate da ćemo prikupljati vaše lične podatke samo kada je to potrebno. Podaci koje možemo prikupitu uključuju:

● Podatke o vašoj poseti veb-prezentaciji nova-akropola.rs, uključujući vašu internet protokol adresu (IP), vrstu uređaja sa koga pristupate, operativni sistem uređaja, verziju veb-pregledača, podatke o kolačićima, sadržaj koji ste pogledali i detalje vašeg kretanja po veb-prezentaciji nova-akropola.rs
● Podatke o lokaciji iz vaše IP adrese ili podatke dobijene pristupom funkcijama globalnog pozicioniranja na uređaju sa koga pristupate veb-prezentaciji (npr. GPS)
● Ostale podatke za proveru usklađenosti sa uslovima korišćenja i-ili kada smo to dužni po zakonu

Sve podatke prikupljamo pomoću Google Analytics-a.

Kada i kako prikupljamo vaše podatke?

Možemo prikupljati informacije o Vama:

● Kada nas kontaktirate sa upitom, zahtevom ili drugim povratnim informacijama
● Kada zatražite da vam dostavljamo obaveštenja o aktivnostima Udruženja
● U praćenju vaše upotrebe veb-prezentacije nova-akropola.rs
● Kada proveravamo poštovanje usklađenosti sa uslovima korišćenja i/ili kada smo to dužni po zakonu
● Pomoću kolačića ili drugih uređaja (za detalje pogledajte Objašnjenje o kolačićima na adresi nova-akropola.rs/cookies)
● Od trećih strana koji su potvrdile da su ovlašćeni da preuzmu vaše podatke u skladu sa vašim zakonskim pravima

Možemo takođe kombinovati podatke prikupljene iz različitih izvora kao što su informacije koje su javno dostupne ili primljene od drugih izvora. Sve informacije čuvaju se i upotrebljavaju u skladu sa ovim Obaveštenjem o zaštiti podataka.

Da li koristimo kolačiće?

Koristimo kolačiće i/ili druge alate za čuvanje podataka. Za više detalja o tome šta su kolačići, koje kolačiće koristimo i kako ih onemogućiti, pogledajte Objašnjenje o kolačićima na adresi nova-akropola.rs/cookies.

Koliko dugo čuvamo vaše podatke?

Vaše lične podatke čuvamo samo i isključivo onoliko dugo koliko je to potrebno, što zavisi od slučaja do slučaja. Dužina razdoblja čuvanja podataka zavisi o svrsi za koju su podaci dobijeni. Na primer, u slučaju vaše prijave na listu za dobijanje obaveštenja o aktivnostima Udruženja – čuvaćemo vaše podatke sve dok se ne odjavite sa liste
U nekim slučajevima minimalno razdoblje čuvanja podataka je određeno zakonskom obavezom.

Kako koristimo vaše podatke?

Mi i ovlašćene treće strane možemo koristiti vaše podatke na različite načine, i to da bi mogli:

● Pratiti, razvijati i poboljšati usluge i/ili vaše korisničko iskustvo na veb-prezentaciji nova-akropola.rs
● Pružati vam podršku prilikom korišćenja nova-akropola.rs
● Obraditi vašu pritužbu ili upit
● Kontaktirati vas sa porukama vezanim uz naše usluge
● Nadzirati pridržavanje propisanih uslova korišćenja ili drugih uslova i odredbi u vezi sa vašom upotrebom nova-akropola.rs kao i istražiti sve sumnje mogućeg kršenje istih
● Omogućiti pristup jednoj ili više društvenih mreža putem naše web stranice (ako se odlučite za povezivanje sa društvenim mrežama vezanim za nova-akropola.rs vaši lični podaci mogu biti podeljeni između Udruženja i vašeg korisničkog naloga na pojedinoj društvenoj mreži (npr. Facebook) i svi lični podaci koje se dele sa navedenom društvenom mrežom treće strane, obrađuju se u skladu sa njihovim odredbama o zaštiti privatnosti)

Vaše lične podatke obrađujemo samo ako imamo pravnu osnovu za to. Obrađujemo ih samo u sledećim situacijama:

● Dali ste pristanak za obradu. U slučajevima kada je to potrebno, za obradu vaših ličnih podataka prethodno ćemo zatražiti dozvolu, a znajte da i nakon što ste dozvolu dali, uvek je možete povući
● Obrada je neophodna za poštovanje zakonskih obaveza Kulturnog udruženja Nova Akropola Beograd
● Obrada je neophodna u svrhu legitimnih interesa koje zastupa Udruženje. Na primer, imamo legitiman interes za razumevanje načina na koji korisnici upotrebljavaju našu vab-prezentaciju kako bi je poboljšali. Stoga možemo upotrebljavati vaše lične podatke kako bismo razumeli i analizirali upotrebu naše veb-prezentacije. U određenim ograničenim okolnostima možete imati pravo prigovora na obradu na osnovu legitimnih poslovnih interesa.

Da li ćemo Vam slati marketinške poruke?

Marketinške poruke ćemo vam slati samo ako ste nam jasno naznačili da pristajete na primanje takvih poruka. Tamo gde smo dobili vaš pristanak možemo vam:

● Poslati elektronskom poštom ili drugim načinima komunikacije obaveštenje o našim postojećim i novim uslugama i posebnim ponudama
● Poslati elektronskom poštom ili drugim načinima komunikacije obaveštenje o srodnim uslugama odabranih trećih strana koje bi mogle biti od interesa za vas

Imate uvek pravo prigovora za obradu vaših ličnih podataka u svrhu marketinga. Ukoliko ne želite više da primate marketinške komunikacije od nas, koristite “unsubscribe“ ili sličan objekt koji se nalazi u takvoj komunikaciji. Alternativno, možete nam poslati poruku na adresu elektronske pošte info@www.nova-akropola.rs u nastavku navodeći da ne želite da primate obaveštenja od nas.

Jesu li moji podaci sigurni?

Kulturno udruženje Nova Akropola Beograd u svakom trenutku održava nivo sigurnosti prilikom obrade podataka o korisnicima i posetiocima veb-prezentacije koji je dovoljna za sprečavanje neovlašćenog pristupa, izmene, umnožavanja ili uništavanja ličnih podataka.

Koja su vaša prava?

Svi lični podaci koje dostavljate biće tretirani u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, uključujući Opštu odredbu o zaštiti podataka (“GDPR”) i svim drugim relevantnim zakonima koji se primenjuju. Tu smo za vas kako bismo vam omogućili korišćenje svakog od vaših prava vezanih za vaše lične podatke, i to:

● Pravo pristupa svojim podacima kao i pravo potraživanja kopije ličnih podataka koje čuvamo o Vama. Da biste to učinili, kontaktirajte nas na info@www.nova-akropola.rs, navodeći da tražite kopiju ličnih podataka uključujući jasno definisanje vašeg zahteva. Pre nego što ispunimo vaš zahtev, možda ćete morati da pošaljete dokaz svog identiteta.
● Pravo prigovora na vaše lične podatke koji se koriste za marketing. Tamo gde je to potrebno, zatražićemo vaš pristanak pre preduzimanja marketinških radnji, a uvek ćete imati i mogućnost isključivanja iz istih.
● Pravo prigovora na obradu vaših ličnih podataka.
● Pravo na ispravak. Možete zatražiti ispravljanje netačnih i/ili nepotpunih ličnih podataka.
● Pravo na povlačenje dozvole. Tamo gdje obrađujemo vaše lične podatke na temelju vaše dozvole, u bilo kom trenutku možete povući vašu dozvolu.
● Pravo na brisanje. Možete zatražiti brisanje vaših ličnih podataka i mi ćemo se vašeg zahteva pridržavati, osim ako ne postoji zakonska obaveza čuvanja istih.
● Pravo na podnošenje prigovora nadzornom organu. Predlažemo da nas kontaktirate na info@www.nova-akropola.rs ako imate bilo kakva pitanja ili ako imate prigovor u vezi sa postupkom obrade vaših ličnih podataka.

Nezavisno od toga, imate pravo da kontaktirate nadležnog Poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije, radi podnošenja prigovora.

Na šta se ovo obaveštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi?

Ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti ne odnosi se na društva, usluge ili aplikacije čiji nismo vlasnik niti izdavač. To uključuje (bez ograničenja) veb-prezentacije ili aplikacije trećih strana (npr. sa društvenih medija poput Facebooka, Twittera, Google+-a, Pinteresta, Instagrama, LinkedIn-a) sa kojima se povezujemo.
Ovo Obaveštenje ne odnosi se ni na stranice i usluge pružene putem naših Usluga kojima upravlja i koje nadgleda treća strana. Ove treće strane, njihove aplikacije i usluge potpuno su nezavisne od nas te su isključivo odgovorne za sve aspekte njihovog odnosa sa vama i bilo kakvu vašu upotrebu njihovih usluga. Treće strane imaju svoja obaveštenja o privatnosti i/ili uslove korišćenja te vam preporučujemo da se sa njima upoznate.

U trenutku objave ovog dokumenta (02. 01. 2019.) jedina treća strana su usluge Google Analytics i Google Forms u vlasništvu Google Inc.

Izvršilac obrade podataka

Kulturno udruženje Nova Akropola Beograd, sa sedištem u Republici Srbiji, Beograd, Brankova 24.
Za sva pitanja vezana uz vaše lične podatke i ovo Obaveštenje o zaštiti privatnosti možete nas kontaktirati na Kulturno udruženje Nova Akropola Beograd, Zaštita privatnosti, Brankova 24, 11000 Beograd ili na info@www.nova-akropola.rs.