Horhe Anhel Livraga

Profesor Livraga, italijanske nacionalnosti, rođen je u Buenos Ajresu 1930. godine. Studirao je medicinu, istoriju umetnosti i filozofiju na Univerzitetu u istom gradu.

Kako je sam rekao pedesetih godina prošlog veka, njegov projekat sastojao se u stvaranju filozofske škole „na klasičan način“, u kojoj će se podučavati o različitim duhovnim i filozofskim tradicijama čovečanstva, obnavljajući tako klasični ideal filozofije kao načina humanijeg i potpunijeg življenja.

Tokom svog života posvetio se promovisanju bratstva među ljudima i narodima, borbi protiv materijalne i moralne bede svojih savremenika i odbrani slobode savesti i izražavanja tamo gde su oni mogli biti ugroženi.

Objavio je različita dela: studije o drevnim kulturama i civilizacijama, romane, filozofske eseje i razmišljanja o današnjem svetu, kao i brojne članke. Za svoj rad, među ostalim priznanjima, bio je nagrađen Krstom Pariza za Umetnost i nauku 1976. godine, kao i primanjem u članstvo Akademije Burkhard. Godine 1951. osvojio je prvu nacionalnu nagradu na argentinskom državnom takmičenju u poeziji.

Profesor Horhe Anhel Livraga posvetio je svoj život služenju humanističkom idealu koji nas inspiriše i podstiče.

Preminuo je u Madridu 1991. godine.

Svu svoju imovinu ostavio je Novoj Akropoli: rodnu kuću i ličnu kolekciju umetničkih predmeta za budući muzej.

Njegova dela

U delima Horhea Anhela Livrage dominira jasna pedagoška namera da znanje i filozofija postanu dostupni širokoj i raznolikoj publici. Zbog toga se veliki deo njegovog intelektualnog stvaralaštva sastoji od kompilacije predavanja i kurseva koji obuhvataju najrazličitije teme, ali uvek sa istom niti vodiljom: nužnošću buđenja individualne svesti u svakom ljudskom biću.

Dela:

Lotos, (Argentinska nacionalna nagrada za poeziju, 1952.)

Ankor učenik (Madrid, 1972.)

Alhemičar: u potrazi za portretom Đordana Bruna (Madrid, 1974.)

Temelji akropolitanskog ideala (Madrid, 1982.)

Pozorište misterija u Grčkoj. Prvi deo – tragedija (Madrid, 1987.)

Mitovi XX veka (1982.)

Pas Moassy (Madrid, 1990.)

Teba (Madrid, 1990.)

Elementali – duhovi prirode (Barselona, 1995.)

Kompilacije:

Magija, religija i nauka za treći milenijum (predavanja, tom I – IV) (Madrid, 1982.)

Pisma Deliji i Fernandu (Madrid, 1981.)

Opasnosti rasizma (Madrid, 1997.)

Misli (Madrid, 1982.)