Kurs praktične filozofije

Informacije na: 064 80 22 390 | info@nova-akropola.rs

Prijava je obavezna,  broj mesta ograničen.

Prijava je obavezna, broj mesta je ograničen

Ciklus se sastoji od 18 predavanja koja se održavaju jednom nedeljno u trajanju od dva školska časa. Cena kursa je 4500RSD za nezaposlene i 6000 RSD za zaposlene.

Više informacija možete dobiti pozivom na brojeve telefona 011 303-57-75, 064 80 22 390 ili putem email-a info@nova-akropola.rs.

Prijava za ciklus predavanja

Ime i prezime (obavezno)
Broj telefona (obavezno)
Email (obavezno)
Napomena


Teme:

1. TEMA:

Prirodna filozofija

• Aktivna filozofija kao način života
• Kako prepoznati i razvijati humane vrednosti

2. TEMA:

Čovek i kosmos

• Konstitucija čoveka i prirode
• Pojam Darme i Karme u Indiji

3. TEMA:

Mudrost Indije

• Simbolizam Bhagavad Gite
• Pristup unutrašnjem sukobu

4. TEMA:

Misterije Tibeta

• Stari tibetanski tekstovi: Glas tišine
• Važnost introspekcije i refleksije

5. TEMA:

Filozofija budizma

• Bol kao prenosnik svesti
• Kriza: shvatanje i prevazilaženje

6. TEMA:

Mudrost u Kini

• Konfučije i njegova učenja
• Etika u kontekstu zajednice

7. TEMA:

Izazovi života u društvu

• Suživot
• Problemi današnjeg sveta i čoveka

8. TEMA:

Platon

• Mit o pećini

9. TEMA:

Aristotel

• Potraga za srećom

10. TEMA:

Plotin i neoplatonska škola

• Eklekticizam u ljudskim odnosima

11. TEMA:

Važnost edukacije

• Građanin i njegova uloga
• Smisao edukacije

12. TEMA:

Egipat

• Princip Maat
• Pravednost kao pokretač društva

13. TEMA:

Rim i Stoici

• Rim i građanin sveta
• Stoici: Seneka, Epiktet, Marko Aurelije

14. TEMA:

Filozofija istorije

• Iskustvo kao pokretač budućnosti

15. TEMA:

Istorija i mit

• Psihološka stvarnost mitova
• Simboli

16. TEMA:

Istorijski ciklusi

• Put čovečanstva
• Točak istorije

17. TEMA:

Sloboda i sudbina

• Ciceronovo viđenje istorije
• Nepromenjivi arhetipovi i evolucija čovečanstva
• Naša prošlost i naša budućnost