Kurs praktične filozofije

Ciklus se sastoji od 14 predavanja koja se održavaju jednom nedeljno u trajanju od dva školska časa. Prvo predavanje je besplatno. Cena kursa je 3000 RSD za nezaposlene i 4000 RSD za zaposlene.

Više informacija možete dobiti pozivom na brojeve telefona 011 303-57-75, 064 80 22 390 ili putem email-a info@nova-akropola.rs.

Prijava za ciklus predavanja

Ime i prezime (obavezno)
Email (obavezno)
Napomena


Teme:

1. TEMA:

Priroda čoveka

• Trajne i prolazne vrednosti
• Sedam dimenzija čoveka i univerzuma
• Odnos duha, psihe i tela

2. TEMA:

Duhovnost Indije – Bhagavadgita

• Unutrašnja borba i svesno delovanje
• Zakoni univerzuma: darma i karma
• Učenje o reinkarnaciji

3. TEMA:

Mistični Tibet

• Drevni tibetanski tekst: Glas Tišine
• Tibetanska pravila za život
• Znanje glave i mudrost srca

4. TEMA:

Filozofija Budizma

• Budino učenje: kako se suočiti s bolom
• Četiri plemenite istine
• Oslobođenje od patnje – nirvana

5. TEMA:

Konfučije – put plemenitog čoveka

• Etika kao temelj društvenog poretka
• Snaga vlastitog primera i ostvarenje nebeskog reda
• Muzika – odraz harmonije u zajednici

6. TEMA:

Mudrost Egipta

• Tajna trajnosti velike civilizacije
• Umeće življenja: sklad nebeskog i zemaljskog
• Saveti egipatskih mudraca

7. TEMA:

Sokratov način buđenja duše

• Kako se postaje filozof
• „Spoznaj samoga sebe“
• Preko dijaloga do mudrosti

8. TEMA:

Platonov idealizam

• Učenje o idejama
• Simbolika mita o pećini
• Dobro kao najviša ideja

9. TEMA:

Praktična filozofija

• Problemi savremenog sveta
• Individua – društvo – država
• Prirodna hijerarhija

10. TEMA:

Stoičko vladanje sobom

• Buđenje unutrašnje snage čoveka
• Sloboda, sreća i mudrost
• Seneka, Epiktet i Marko Aurelije

11. TEMA:

Plotin

• Aleksandrijska eklektička škola
• Emanacija i kontemplacija
• Učenje o duši, nebeska i zemaljska ljubav

12. TEMA:

Vremenski ciklusi

• Ritmovi prirode
• Ciklusi razvoja civilizacija
• Indijsko učenje o jugama

13. TEMA:

Istorija i mit

• Sećanje čovečanstva
• Sudbina i sloboda izbora
• Mit o večnom povratku

14. TEMA:

Filozofske škole

• Zakoni evolucije
• Put razvoja čoveka i čovečanstva
• Uloga filozofskih škola