Kurs praktične filozofije

4. i 11. maj 2023, 18 časova

Informacije na: 064 80 22 390 | info@nova-akropola.rs

Prijava je obavezna,  broj mesta ograničen.

Prijava je obavezna, broj mesta je ograničen

Ciklus se sastoji od 18 predavanja koja se održavaju jednom nedeljno u trajanju od dva školska časa. Cena kursa je 4500RSD za nezaposlene i 6000 RSD za zaposlene.

Više informacija možete dobiti pozivom na brojeve telefona 011 303-57-75, 064 80 22 390 ili putem email-a info@nova-akropola.rs.

Prijava za ciklus predavanja

  Ime i prezime (obavezno)

  Broj telefona (obavezno)

  Email (obavezno)

  Napomena

  Teme:

  1. TEMA:

  Prirodna filozofija

  • Aktivna filozofija kao način života
  • Kako prepoznati i razvijati humane vrednosti

  2. TEMA:

  Čovek i kosmos

  • Konstitucija čoveka i prirode
  • Pojam Darme i Karme u Indiji

  3. TEMA:

  Mudrost Indije

  • Simbolizam Bhagavad Gite
  • Pristup unutrašnjem sukobu

  4. TEMA:

  Misterije Tibeta

  • Stari tibetanski tekstovi: Glas tišine
  • Važnost introspekcije i refleksije

  5. TEMA:

  Filozofija budizma

  • Bol kao prenosnik svesti
  • Kriza: shvatanje i prevazilaženje

  6. TEMA:

  Mudrost u Kini

  • Konfučije i njegova učenja
  • Etika u kontekstu zajednice

  7. TEMA:

  Izazovi života u društvu

  • Suživot
  • Problemi današnjeg sveta i čoveka

  8. TEMA:

  Platon

  • Mit o pećini

  9. TEMA:

  Aristotel

  • Potraga za srećom

  10. TEMA:

  Plotin i neoplatonska škola

  • Eklekticizam u ljudskim odnosima

  11. TEMA:

  Važnost edukacije

  • Građanin i njegova uloga
  • Smisao edukacije

  12. TEMA:

  Egipat

  • Princip Maat
  • Pravednost kao pokretač društva

  13. TEMA:

  Rim i Stoici

  • Rim i građanin sveta
  • Stoici: Seneka, Epiktet, Marko Aurelije

  14. TEMA:

  Filozofija istorije

  • Iskustvo kao pokretač budućnosti

  15. TEMA:

  Istorija i mit

  • Psihološka stvarnost mitova
  • Simboli

  16. TEMA:

  Istorijski ciklusi

  • Put čovečanstva
  • Točak istorije

  17. TEMA:

  Sloboda i sudbina

  • Ciceronovo viđenje istorije
  • Nepromenjivi arhetipovi i evolucija čovečanstva
  • Naša prošlost i naša budućnost