Kurs praktične filozofije – Filozofija za život

Jesen 2024. Upis je u toku.

✅ 📜 Šta? –  Kurs od 17  tema, vežbe iz psihologije, volonterske aktivnosti…

✅ ⏰ Kada? Jesen 2024. Predavanja kursa će biti organizovana svake nedelje u istom terminu u trajanju od dva školska časa.

✅ 📍 Gde? Brankova 24, Beograd

✅  Cena kursa4500RSD za nezaposlene i 6000 RSD za zaposlene.

✅  Kako da saznam više o kursu? – Pozovite nas na 011 303-57-75, 064 80 22 390 ili pišite nam na email- info@nova-akropola.rs.

✅ 🖊️ 𝐊𝐚𝐤𝐨 da se prijavim?  Popunite prijavu za ciklus predavanja dole.

Prijava je obavezna,  broj mesta ograničen.

Prijava je obavezna, broj mesta je ograničen

  Ime i prezime (obavezno)

  Broj telefona (obavezno)

  Email (obavezno)

  Napomena

  Teme:

  1. TEMA:

  Prirodna filozofija

  • Aktivna filozofija kao način života
  • Kako prepoznati i razvijati humane vrednosti

  2. TEMA:

  Čovek i kosmos

  • Konstitucija čoveka i prirode
  • Pojam Darme i Karme u Indiji

  3. TEMA:

  Mudrost Indije

  • Simbolizam Bhagavad Gite
  • Pristup unutrašnjem sukobu

  4. TEMA:

  Misterije Tibeta

  • Stari tibetanski tekstovi: Glas tišine
  • Važnost introspekcije i refleksije

  5. TEMA:

  Filozofija budizma

  • Bol kao prenosnik svesti
  • Kriza: shvatanje i prevazilaženje

  6. TEMA:

  Mudrost u Kini

  • Konfučije i njegova učenja
  • Etika u kontekstu zajednice

  7. TEMA:

  Izazovi života u društvu

  • Suživot
  • Problemi današnjeg sveta i čoveka

  8. TEMA:

  Platon

  • Mit o pećini

  9. TEMA:

  Aristotel

  • Potraga za srećom

  10. TEMA:

  Plotin i neoplatonska škola

  • Eklekticizam u ljudskim odnosima

  11. TEMA:

  Važnost edukacije

  • Građanin i njegova uloga
  • Smisao edukacije

  12. TEMA:

  Egipat

  • Princip Maat
  • Pravednost kao pokretač društva

  13. TEMA:

  Rim i Stoici

  • Rim i građanin sveta
  • Stoici: Seneka, Epiktet, Marko Aurelije

  14. TEMA:

  Filozofija istorije

  • Iskustvo kao pokretač budućnosti

  15. TEMA:

  Istorija i mit

  • Psihološka stvarnost mitova
  • Simboli

  16. TEMA:

  Istorijski ciklusi

  • Put čovečanstva
  • Točak istorije

  17. TEMA:

  Sloboda i sudbina

  • Ciceronovo viđenje istorije
  • Nepromenjivi arhetipovi i evolucija čovečanstva
  • Naša prošlost i naša budućnost