Više od 300 naših sugrađana posetilo je izložbu „Anijev papirus: Put izlaska duše na svetlost dana“, koju je organizovala Nova Akropola u beogradskom sedištu od 5. do 11. februara 2024. godine.

Anijev papirus, kroz tekst i ilustracije, opisuje put kojim pisar Ani prolazi nakon smrti. Nastao je oko 1250. godine pre nove ere i jedna je od najpoznatijih verzija takozvane Egipatske knjige mrtvih, zbirke tekstova od izuzetne važnosti za razumevanje slike sveta i života drevnih Egipćana.

„Govoriti o Egipatskoj knjizi mrtvih, znači govoriti o životu, ne o smrti. Smrt je za Egipćane sastavni deo života. Ukoliko se život usmeri prema trajnim vrednostima, onda mi nikakvog problema sa smrću nemamo. Ukoliko je život usmeren prema prolaznim vrednostima ili možda, drugim rečima, nedostatku vrednosti, onda je sve problem, onda je sve strah, onda je sve besmisao“ – rekla je predsednica udruženja Daliborka Kiković.

Desetak volontera Nove Akropole, obučenih za stručno vođenje, bilo je na raspolaganju posetiocima da ih provedu kroz 31 metar dugu živopisnu kopiju rukopisa odštampanu na platnu. Inače, originalni Papirus Ani čuva se u Britanskom muzeju gde je izložen tek jedan deo, pa je ova izložba jedinstvena prilika da se papirus vidi u celosti.

Izložba je rezultat višegodišnjeg rada istraživača Nove Akropole iz više evropskih zemalja koji su, osim želje da jedno od najznačajnijih dela kulturne baštine čovečanstva učine dostupnim javnosti, u ovom egipatskom tekstu prepoznali i životno važne pouke čija neprolazna vrednost može da bude inspiracija i za nas danas.

„Korak po korak, Ani neumorno ide napred, zna kuda ide: ide prema ostvarenju svoje sudbine“ – rekla je predsednica udruženja. „A ostvarenje čovekove sudbine, ako može ovako kratko da se kaže, jeste da ona trunka Sunca u nama koju svi nosimo, postane jednaka čitavom univerzumu. Odnosno da od svesti o tom Suncu u nama stignemo do svesti o velikom jedinstvu u univerzumu. To je put kojim ide Ani i usudila bih se reći i svi mi, iako toga možda nismo svesni.“