Škola filozofije Nove Akropole

Škola filozofije je program predavanja Nove Akropole koji obuhvata najvrednije tradicionalne poduke Istoka i Zapada i praktične savete kako bi čovek delotvorno ostvario svoje potencijale.

Ovaj program se sastoji od više tematskih ciklusa predavanja. Njegov koncept odgovara modelu klasičnih filozofskih škola, što podrazumeva uporedno proučavanje različitih aspekata ljudskog stvaralaštva. Program dopunjuju i praktične vežbe.

Škola filozofije sadrži sledeće tematske cikluse predavanja:

KURS PRAKTIČNE FILOZOFIJE

PSIHOLOGIJA

Stare civilizacije su unutar širokog spektra filozofije ostavile i znanja iz psihologije, jer je ljubav prema mudrosti obuhvatala i proučavanja ljudske psihe, njenih problema i potencijala.

MUDROST ISTOKA I ZAPADA I, II

Oduvek se čovek pitao o sebi, o svojem poreklu i sudbini, o svom položaju u svetu. O tome su se pitali ljudi na Dalekom Istoku kao i oni na Zapadu. Njihovi odgovori aktuelni su za današnjeg čoveka.

SIMBOLIZAM U CIVILIZACIJAMA

Uporedno proučavanje mitova i simbola u svim civilizacijama kroz prostor i vreme.

SOCIOPOLITIKA

Filozofski pogled na čoveka kao društveno biće, individuu čije je prirodno okruženje ljudska zajednica. Svest kao ujedinjujući element u zajednici, pokretač je društvenih odnosa koji nadilaze pojedinačne interese i imaju za cilj opšte dobro.

ISTORIJA RELIGIJA

Uporedno proučavanje teoloških poruka u religijama koje su u različitim vremenima uzdizale ljudsku svest.

PRIMENJENA FILOZOFIJA I ETIKA
RETORIKA I, II
ISTORIJA FILOZOFIJE I, II, III, IV
ANTROPOGENEZA
KOSMOGENEZA
ASTROLOGIJA
FILOZOFIJA NAUKE
METAFIZIČKA ESTETIKA