„Nije li očigledno da postoji, ili bolje rečeno, da mora da postoji jedna kosmička inteligencija koja deluje u svemu, čak i u onome što je nama nevidljivo i nepojmljivo? Postoji, dakle, Plan Delovanja koji se očituje u jednom Univerzalnom Zakonu… Ovaj Zakon ili skup zakona naziva se i smisao života; to je smer puta evolucije.“  Horhe Anhel Livraga

Poziv ka nepoznatom

Naš univerzum je usaglašeno i povezano jedinstvo. Ono što je nepoznato može biti veće, šire, uzvišenije, čudesnije, snažnije i sjajnije, ali nikad neće biti potpuno drugačije. Treba da se uputimo ka nepoznatom, odnosno, prema onome što još ne znamo, ali ne sa strahom, već sa duhovnom radošću onoga ko otkriva neistražene zakone Prirode i skrivene snage u čoveku.

Učeći od Prirode

Moramo shvatiti da Priroda sadrži sva znanja kojima možemo da stremimo. U „Knjizi Prirode“ upisani su svi zakoni, oni koje mislimo da poznajemo, a koji nas i dalje zbunjuju, kao i oni koji još uvek nisu istraženi.

Ponavljati se rimuje sa usavršavati

Čitav kosmos vođen je zakonom ponavljanja. Dovoljno je da analiziramo, na primer, zakon večitog povratka; dovoljno je da uočimo cikluse manifestacije usled kojih stvari nastaju i nestaju.

Priroda ustrajno ponavlja svoja godišnja doba, svoje dane i noći; seme milionima puta klija u zemlji na isti način.

S obzirom da smo deo Prirode, ne sledimo li možda isti ritam?

Ponavljati, ponavljati, ponavljati… ne radi dosade, već radi preke potrebe za usavršavanjem. Onaj ko ponavlja ne radi uvek isto: svaki put radi bolje, oseća kako raste sa svakim novim činom učenja.

Red u Prirodi

Red nije čovečji izum; čitava Priroda sledi jedan očigledan ritam koji je odraz reda, Zakona. Čovek koji se povinuje redu samo sledi ono što Priroda nalaže.

Ako čovek evoluira vodeći se redom, njegov napredak biće vidljiviji a problemi manji. Ne zato što problema neće biti, već zato što će znati da pronađe praktična rešenja u okviru reda koji je uveo.

Šta znači uređivati?

Uređivati ne znači popunjavati prostor: dovesti u red znači staviti svaku stvar na svoje mesto i znati pronaći adekvatno mesto za svaku stvar.

Zakon karme ili životne lekcije

Točak Zakona – Hram sunca u Konarku, Indija.

Da je nešto belo shvatamo tako što ga poredimo sa crnim. Na jednak način, Zakon shvatamo putem njegovih efekata koji utiču na nas, na naš život.

Svaki put kada se udaljimo od puta sudaramo se sa njegovim bočnim zidovima, koji nas vraćaju na ispravnu stazu zahvaljujući svojoj elastičnosti. Ovi udarci mogu biti jači ili slabiji, manje ili više bolni –zavisi koliko smo se udaljili od Zakona. Međutim, ako ne bi bilo ovih bolnih posledica, naša duša ne bi usmerila pogled ka razlogu našeg bola, ne bismo se zanimali za uzrok naših grešaka, ne bismo pokušali da ih izbegnemo niti da ih analiziramo kako bismo shvatili u čemu leži problem.

Jedno je pasivno živeti karmu, trpeći njene ispravke rezigniranog duha, a drugo, mnogo drugačije je razumeti karmu da bismo se otisnuli u struju života, u njegov smisao. Umesto da se zadržavamo u kuknjavi i egoizmu koji nas dovode do toga da svoj bol smatramo jedinim bolom, umesto da uživamo u slabosti pitajući se: „Zašto baš meni?“, moramo krenuti u potragu za uzrocima. Efekti su samo posledica: posledica čega?

Prisetimo se još jedanput kako se istinski filozof ne zadovoljava samo postavljanjem pitanja. Pitanje: „Zašto?“ je prva reakcija naše ličnosti. Mnogo važnije je da odgovorimo na pitanja, da shvatimo koren onog što nam se događa i da prestanemo da mislimo kako nas život večito proganja. Ako to učinimo, postaćemo sposobni da učimo iz svega što nam se događa.

Pronađimo forme dosledne nama

Na isti način kao što je energija kosmosa stvorila bezbrojne forme stvarajući uslove za njihove bezbrojne modulacije, tako i mi moramo pronaći forme koje odgovaraju našim moralnim principima, našoj inteligenciji, našim željama prosejanim kroz iskustvo i našem razboritom, odmerenom delovanju.

 

medjas

 

Autor: Delija Steinberg Guzman, iz knjige Filosofía para vivir (Filozofija za život) uz dozvolu autora ustupljeno sajtu www.nova-akropola.rs.

Izvori fotografija:

Pixabay |File: girasol-abejas-verano-jardín-flor-1560197

Pixabay |File: snail-65358_960_720.jpg

Chaithanya.krishnan| Wikimedia Commons | File:Dharmacakra (Buddhist Wheel), Sun temple, Orissa.jpg