K17.2.2012. u 19 h

Brankova 24, Beograd

Drevni filozofi govorili su o sedmogodišnjim ciklusima ljudskog života počevši od rođenja. U svakom od njih dobija se prilika za razvoj jednog od sedam planova čovekovog postojanja. Početak svake etape praćen je fiziološkim promenama u organizmu, ali to je samo vidljivi deo.  Mnogo je zanimljivije ono što se istovremeno odvija na psihičkom i mentalnom planu i kako to utiče na ljudski život.