Članovi Nove Akropole i polaznici prvog ciklusa predavanja osmislili su zajedničkim snagama slikovnice – bojanke sa Heraklovim radovima za mališane iz Svratišta za decu.

  

Podeljeni u više grupa, volonteri su učestvovali u prepričavanju i pisanju teksta, potom su se pripremali crteži, osmišljavale korice i konačno uvezali listovi dok nismo dobili pravu bojanku.

  

Jedan deo posla ostavljen je samim mališanima koji su doniranim materijalima i sami mogli da učestvuju u izradi svoje bojanke.