Sa početkom prvih hladnih dana u oktobru, volonteri Nove Akropole Beograd sproveli su akciju prikupljanja i deljenja zimske odeće.

Podeljeno je preko 30 paketa sa toplim zimskim odevnim predmetima migrantima koji se zadržavaju u našem gradu gradu, a 100 paketa je uručeno Udruženju građana Atina koje vodi brigu o ženama i deci kojima je potrebno utočište i podrška u kriznim situacijama.