Nije moguće govoriti o filozofiji, a ne govoriti o filozofu; nije moguće pomenuti svet ideja, a ne govoriti o čoveku koji je sposoban da te ideje živi. Isto tako, ako bismo morali da istaknemo jednu od glavnih osobina filozofa, čoveka koji voli mudrost, rekli bismo da on objedinjuje osobine večitog tragaoca. To je čovek-osvajač koji će prestati da traga tek kada konačno dosegne mudrost; a nije nam poznato da li će tada krenuti da traga za nečim drugim što nam je danas neshvatljivo i nedostupno.

Filozof je poput psa tragača koji prolazi poljima, šumama, planinama i rekama života sledeći izuzetne tragove. Traži istinsko znanje o svemu. Traga za samim sobom. Traži istinu. Jednom rečju, traga za Bogom kao univerzalnim počelom.

Međutim, zbog čega je toliko dug i težak njegov put? Možda nema istine u ovom svetu u kom živimo? Zar Bog ne može ovde da se vidi? Da li je potrebno prevaliti beskonačnu pustinju – naš ispoljeni život, naš istorijski trenutak, naše okolnosti – da bismo otkrili ono za čim tragamo daleko van tih granica? Ne.

Verujemo da se u ovom svetu, u našem okruženju, u našim uspesima i u našim problemima nalaze i Bog i istina. Ali prekriveni su debelim slojem blata. Zamaskirani su grotesknim obličjima do te mere da laž često zauzima mesto istine, bez izgleda da će neko moći da joj skine masku; istovremeno, unutrašnja praznina i nepoverenje zauzimaju mesto prirodnih impulsa ljudskog duha.

Filozof tragalac je sposoban da ovde i sada, usred grešaka i neznanja, usred tame i zamki, pronađe one skrivene stvarnosti koje čekaju napor hrabrih ljudi da bi zablistale u svojoj punoj snazi.

Potrebno je tragati neumorno, ne gubeći ni najmanju priliku da se otkrije svetlo usred tame, da se pronađe neka kap sreće čak i usred nesreće, jedno zrnce istine u tolikoj pometnji.

Važan je cilj i znanje kako da osećaje i inteligenciju upotrebimo kao sigurne vodiče u ostvarenju tog cilja. Onaj ko zna šta traži i kako da do toga stigne, taj je filozof.

medjas

Autor: Delija Steinberg Guzman, iz knjige Svakodnevni heroj (El héroe cotidiano) uz dozvolu autora ustupljeno sajtu www.nova-akropola.rs.

Izvori fotografija:
Interna arhiva NA Beograd.
Fotografije su nastale u edukativne i neprofitne svrhe. Fotografije su u vlasništvu Nove Akropole Beograd. Nije dozvoljeno njihovo preuzimanje i prerađivanje bez saglasnosti autora. Svako neovlašćeno korišćenje ili zloupotreba celih ili delova fotografija kažnjiva je u skladu sa Zakonom o autorskim pravima.