Kao i svakog decembra, volonteri Nove Akropole Beograd, organizovali su prikupljanje tople odeće i higijenskih proizvoda za korisnike Crvenog krsta u Beogradu.