Obeležavajući Svetski dan filozofije, Nova Akropola je pripremila raznolik program posvećen ideji Lepote. U sklopu predavanja PLATON – O LJUBAVI I LEPOTI, pored raznih aspekata iznesenih u Platonovoj „Gozbi“, slušaoci su mogli da čuju razgovor između Sokrata i Diotime koja ga upućuje u tajne ljubavi govoreći o Erosu kao posredniku koji povezuje smrtno i besmrtno u ljudskoj prirodi, i predstavlja put kojim se čovek približava mudrosti.

 

recital Sokrat i DiotimaPredavanje - Platon

 

Zbog velikog interesovanja javnosti, predavanje je održano u dva termina. Na predavanju ARHETIPSKA UMETNOST govorili smo o umetnosti kao intuitivnom jeziku koji nas dovodi u kontakt s arhetipovima. Umetnost je stvaralački čin kojim čovek, rađajući ono lepo, oblikuje i samoga sebe. Predavanje je pratio recital koga su pripremili volonteri Nove Akropole pod naslovom DODIR LEPOTE u kome smo objedinili stihove velikih pesnika različitih naroda kao i stihove nepoznatih autora koje nam je prenela tradicija čovečanstva.

 

Recital - Dodir lepote Dani filozofije