U saradnji sa kustosom Arheloškog nalazišta “Belo Brdo” u Vinči, Draganom Jankovićem, organizovan je kurs gradnje vinčanske kuće za članove kulturnog udruženja Nova Akropola.

Imali smo priliku da se upoznamo sa inteligentnim rešenjima zidanja upotrebom prirodnih materijala koje možemo pronaći u svom okruženju. Prema rečima kustosa, arheolozi su uspeli da proniknu u tajne ove veštine kojoj se moderni trendovi u tehnologiji i visoki standardi energetske efikasnosti ponovo približavaju.

Uz iscrpan razgovor o životu i kulturi neolitskog čoveka, neizbežno se nametnulo pitanje: Koliko je opravdan stav o superiornosti današnjeg čoveka u odnosu na njegovog drevnog pretka?