sudbina ili sloboda izbora11.5.2012. u 19 h

Brankova 24, Beograd

Da li je život čoveka predodređen? Imamo li mogućnost da utičemo na događaje i da li smo slobodni u svom izboru? Svi želimo biti srećniji i živeti bolje. Ali koliko to zavisi od nas?

Seneka je rekao možda jednu od najpoznatijih rečenica: „Sudbina vodi onog ko hoće, onog koji neće, vuče“. Pokušajmo pronaći odgovor pitajući stare filozofe  o slobodi, životnim sudbinama i zakonima koji njima upravljaju.