𝘗𝘳𝘦𝘥𝘢𝘷𝘢𝘯𝘫𝘦 𝘪 𝘳𝘦𝘤𝘪𝘵𝘢𝘭 𝘯𝘢 𝘵𝘦𝘮𝘶 𝘗𝘭𝘢𝘵𝘰𝘯𝘰𝘷𝘦 𝘎𝘰𝘻𝘣𝘦

27.jun 19č, Radnička 27, Novi Sad, ulaz je slobodan

Pokret je odlika života, pojava koju možemo videti u čitavoj prirodi. Bilo da govorimo o univerzumu ili sićušnom atomu, sve vibrira, niti jedna stvar ne ostaje mirna i nepokretna.
Ako govorimo o čoveku kao biću u procesu razvoja svesti, ono što nas određuje kao humana bića bio bi razlog zbog kojeg radimo sve što radimo. Koliko je naš pokret svestan? Znamo li šta nas pokreće, ne samo naša dela već i naše misli i osećaje? Platon u svom delu “Gozba” govori da je taj pokretač jedan moćan demon, posrednik između bogova i ljudi, poznat pod imenom Eros. On nas uči da postoje stepenice ljubavi, a što više njih savladamo to se više približavamo velikom jedinstvu, kosmičkoj sili koja drži univerzum.
Sastavni deo ovog predavanje će biti recital – adaptacija “Platonove Gozbe”, gde ćemo kroz govore uglednih atinskih građana moći da sagledamo “stepenice ljubavi” ili različite oblike Erosa.