Šta je najdivnije u našem biću?
Šta to čvrsto zatvara u nevidljive odaje
Najveći bol i paklene muke,
Ovozemaljsku sreću i rajske sne?
Šta krije najveće radosti na svetu,
Šta tako lako, a duboko može biti ojađeno?
To je srce u našim grudima
Sa svojim nadanjima, svojom ljubavlju.
Sve da si zasut počastima i zlatom,
Svim što sudbina može da ti pruži,
Sve da čitav svet imaš u svojoj službi
I sve drugo da ti uspe
Ali ako pri tom nemaš
Što jedino može pružiti ti mir,
Čestitio srce u grudima svojim
Tada si ipak najsiromašniji na svetu.
Koliko god si, pak, bogat kad srce za te kuca
U grudima tvojim, a drugo mu uzvraća,
Kada prijatelj za tvoje jade pita
I u radosti s tobom pesme slatke peva;
Kada ti čedo i supruga svesni tvoje ljubavi
S radosnim smeškom u zagrljaj hrle,
O! Tad se srce u grudima tvojim.
Ni s najblaženijim na nebu menjalo ne bi.
I kada usamljen na svetu ostaneš
I kad su svi tvoji preminuli
I sam zamišljen, tiho k crkvi kročiš
Šta ti ostavljenom ipak pruža spokojstvo?
Šta teši pri svakom gubitku?
To je srce u tvojim grudima,
Sa svojim nadama, sa svojom ljubavlju.
Čuvaj stoga čvrsto to svoje srce
To najveće blago što ti podari Svevišnji,
I kada te mnogi, pa i svi napuste,
Srce za života ostaje ti verno.
Koliko je slatko često osećano blaženstvo
Udvoje, prisno i tiho razgovarati sa njim.
Odista! Čestito srce u toplim grudima
Samo božanstvo kadro je da slomi.

Mina Karadžić-Vukomanović

Izvori slika:

Wikimedia Commons |Draganapopovic| Mina_Vukomanovic_11.jpg