Sreda, 13. maj 2021. u 19č

Poput vetrova koji dolaze u ciklusima, s vremena na vreme pojavljuju se, s većom ili manjom snagom, određene ideje – koje zaokupljaju pažnju velikog broja ljudi. Jedna od takvih ideja je pitanje slobode.
Gde tražimo slobodu? Često je tražimo u spoljašnjim stvarima: kada osećamo da nas neko sputava, kada nam nešto stvara nelagodu ili smatramo da zaslužujemo više prava.
Filozofija nam govori da sve što nas sputava i ograničava ne prebiva nigde drugde već unutar nas. Svaki čovek ima i pravo i dužnost da se oslobodi unutrašnjih okova i tako osvoji sopstvenu slobodu.
Mogu li ključevi slobode biti u našim rukama? Na nama je da izaberemo.