rimljani plakat23.4.2009. u 19 h

Etnografski muzej, Uzun Mirkova 2, Beograd

Predavanje o jednom od najvećih svetskih carstava. Kakvi su bili počeci Rima, šta kaže istorija, a šta mitovi? Uticaji Etruraca, Grka, Egipćana, Persijanaca i ostalih naroda koji su postali deo Carstva. Religija i filozofija. Osnivanje gradova i njihova arhitektura… Šta su nam sve Rimljani ostavili u nasleđe?