Nikada se ne poredi ni sa kim, zato što se istinsko savršenstvo svakog bića temelji isključivo na njegovom poređenju sa samim sobom.

Helena P. Blavatska

Jednaki ili različiti?

Jednakost je u našem duhu, u cilju ka kojem idemo, u podukama koje delimo, u prostorima u kojima radimo i još mnogo čemu sličnom tome. Verujemo da ove suštinske jednakosti doprinose zdravom suživotu i mogu da premoste neslaganja koja proizilaze iz prirodnih razlika koje se ne mogu ni izbeći ni sakriti.

Da li se u nečemu razilkujemo? Da, u mnogo čemu, ali nema potrebe da to shvatamo kao pretnju. Razlikujemo se po polovima, uzrastu, stečenom obrazovanju, okolnostima u kojima smo odrastali, ukusima, načinu izražavanja, ritmu rada… i još u desetinama drugih stvari, u kojima ne možemo silom nametnuti sličnost. Znamo da ove razlike ne dotiču duhovnu suštinu, već personalnost, ali nažalost, navikli smo da svakodnevno mnogo više vremena radimo sa personalnošću nego sa duhom, odnosno, sa razlikama, a ne sa onim što nam je istovetno.

Moramo prihvatiti da smo, izuzev naših suštinskih vrednosti, mi ljudi različiti i da te razlike zavređuju našu pažnju i razumevanje da bismo mogli dospeti do poštovanja.

Možemo li raditi u timu?

Teškoće u timskom radu izraz su egoizma, a s druge strane, egoizam je glavna prepreka za vlastiti unutrašnji rad. Onaj ko ne zna živeti sa drugima, ne zna živeti ni sa samim sobom. Ono što ne postigne s drugima, neće postići ni za sebe.

Kritikovati ili davati primer?

Čuvajmo se onih koji zahtevaju primer, ali ga ne daju: to su isti oni koji nikada sami ne koriste ono što prodaju i ne primenjuju ono što podučavaju; drugim rečima, oni su varalice. Čuvajmo se stalnih kritičara, jer nisu valjani za rad na duže staze, kao ni za izgradnju budućnosti; dobri su samo za podrivanje onoga što čine drugi. Postarajmo se da sami pružamo dobar primer i nemojmo se previše opterećivati primerom koji daju drugi.

Slabi i snažni

Samo slabići ističu razlike: tako se osećaju moćniji, jer nemaju drugi način da se lično potvrde. Oni snažni, koji su čvrsti u svojim uverenjima i skromni u svom koračanju putem, ne gube ni mrvu sigurnosti kada se približavaju drugima i dele nešto sa svima, jer svako od nas ima nešto što može da pruži i nešto što može da primi.

 

medjas

 

Autor: Delija Steinberg Guzman, uz dozvolu autora ustupljeno sajtu www.nova-akropola.rs.

 

Izvori fotografija:

Pixabay |File: people-3108155_1280
Pexels |File: pexels-fauxels-3184436