A kada sam stigao, mislio sam da najpre treba da se osvedočim u tome da li je Dionisije uistinu zahvaćen filosofijom kao ognjem ili su one glasine, koje su stigle u Atinu, bile neosnovane. Postoji, naime, jedan način pomoću koga se ovo može proveriti i koji nije nepouzdan, a doista je prikladan za tirane, naročito za one kojima je glava puna pogrešno shvaćenih misli, što sam ja, odmah po svome dolasku, osetio da je zadesilo i Dionisija u velikoj meri. Takvim osobama, u stvari, treba ukazati šta je i kakva je u potpunosti ta nauka, pomoću koliko discipline i sa koliko truda se do nje stiže.

A onaj koji to čuje, ukoliko je zaista filosof i ako je, zahvaljujući svojoj božanskoj prirodi s tom naukom srodan i nje dostojan, drži da je čuo za divotan put, da sada treba da napregne sve svoje snage i da mu bez toga nije života. A potom, napregnuvši sve svoje snage, ne napušta svoga vođu na tom putu pre no što u potpunosti stigne do cilja, ili pre nego što sabere takvu snagu da je bez pomoći vođe kadar da samog sebe vodi. Na taj način i sa tim mislima živi takav čovek; obavlja svoj posao bez obzira kakav je, ali se iznad svega drži filosofije i takvog svakodnevnog načina života koji bi mu u što većoj meri omogućio da bude trezvenog duha, da brzo shvata i dobro pamti i da bude sposoban za razmišljanje; a način života oprečan ovome uporno mrzi.

A oni koji nisu uistinu filosofi, nego su spolja obojeni mislima, kao što je nekim ljudima telo opaljeno suncem, kada vide koliko tu treba učiti i koliki je trud i kakav svakodnevni način života neophodan za takvo delanje, drže da je to teško i njima nemoguće, te u opšte ne postaju kadri da se tim bave. Neki od njih, pak, uveravaju sami sebe da su dovoljno savladali celu tu materiju i da više ne treba da se trude oko toga. To je očigledan i veoma pouzdan način ispitivanje onih raskalašnih i nesposobnih za napore, da ne bi ikad okrivili svoje instruktore nego same sebe zato što nisu kadri da se bave svim onim što je korisno u ovom poslu.

Platon, Sedmo pismo, odlomak iz knjige „O jeziku i saznanju“, Rad, Beograd, 1977.

Izvor fotografije: Pixabay |File: bible-manuscript-papyrus-book-1679746/