Nova Akropola Beograd je u saradnji sa Studentskim parlamentom Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje u Beogradu organizovala jednodnevnu ekološku akciju.
Zajedničkim snagama, volonteri Nove Akropole i studenti su očistili deo parka oko fakulteta, pri čemu je sakupljeno preko deset metara kubnih raznog otpada.

[three_columns]
[column1]
[/column1]
[column2]

[/column2]
[column3]
[/column3]
[/three_columns]

Opremu za sprovođenje akcije su obezbedili JKP Gradska čistoća i JKP Zelenilo Beograd.

[three_columns]
[column1]

[/column1]
[column2]

[/column2]
[column3]

[/column3]
[/three_columns]