Petak, 15.4.2016. u 19 h

Brankova 24, Beograd

Najčešće se pojam renesanse povezuje s određenim istorijskim periodima premda sama reč sadrži mnogo šire značenje.

Sama reč renesansa znači preporod, ponovno rođenje. Ako pogledamo prirodu, videćemo da ona kroz svoje zakone cikličnosti pokazuje sposobnost preporađanja. Ako je ljudsko biće deo prirode da li i ono ima tu sposobnost?

Neoplatonski filozofi bi rekli da ima. Proleće je preporod prirode koji se događa i čoveku, jer on uvek pokazuje sposobnost da se ponovo rađa na sve višim planovima svesti.