S velikom tugom javljamo da je preminula prof. Delija Steinberg Guzman (Delia Steinberg Guzmán) koja je dvadeset i devet godina predsedavala Međunarodnom organizacijom Nova Akropola, a nakon imenovanja aktuelnog međunarodnog predsednika Hosea Karlosa Adelantado Pučala 2020. godine, vršila je funkciju počasne predsednice.

Treba napomenuti da je od 1972. do 1991. godine bila predsednica Nove Akropole u Španiji. U to vreme kulturna aktivnost te institucije se proširila na više od trideset gradova u zemlji.

Od 1975. do 1991. bila je koordinatorka aktivnosti Nove Akropole u Evropi. Nakon smrti osnivača profesora Horhea Anhela Livrage Ricija 1991. godine, izabrana je za međunarodnu predsednicu Nove Akropole, preuzevši na sebe upravljanje i koordinisanje kulturno-obrazovnog rada ove organizacije prisutne u više od pedeset zemalja.

U časopisima i novinama je objavila mnoštvo članaka tematski vezanima uz filozofiju, muziku, istoriju i kulturu uopšteno.

1972. godine osnovala je i uređivala časopis “Sveske o kulturi” u Španiji u kojem piše brojne članke i tematske serijale poput “Među nama”, “Na kraju dana”, “Nešto za ispričati” i “Zapitajmo se” posvećene promovisanju praktične primene filozofije u svakodnevnom životu.

Napisala je i objavila više od trideset knjiga i priručnika.

Za svoj rad, kao Predsednica Nove Akropole, Delija Steinberg Gusman 1980. godine dobila je Srebrnu medalju za umetnost, nauku i književnost koju dodeljuje Akademsko društvo za obrazovanje i promociju, na preporuku Francuske akademije.

Čitavog života je neumorno i sa čvrstim uverenjem promovisala humanističke i duhovne vrednosti filozofije. Njihova jasnoća i spokoj inspirisali su hiljade ljudi, prevazilazeći jezične i kulturne barijere. Za sve koji su je poznavali bila je izuzetna žena, primer humanosti i mudrosti.