U saradnji sa Studentskim kulturnim centrom u Beogradu, 27.5.2016. godine, Nova Akropola Beograd održala je predavanje na temu “Era komunikacije”.

Slušaoci su se složili da danas kada tehnologija omogućava komunikaciji dostizanje neslućenih širina, ona kao da gubi na dubini, odnosno kvalitetu sadržaja koji sa sobom nosi.
ERA-komunikacije-perdavanje
Predavanje je stavilo akcenat na čovekov unutrašnji život i njegove sposobnosti da ga izrazi, i da dopusti drugom da učini isto. Upravo kroz obogaćivanje unutrašnjeg života, kroz sopstveno upoznavanje, stiče se sposobnost jasnijeg izražavanja ideja, misli i osećanja.

Nadilaženjem nagonskog u nama, koje često blokira komunikaciju, i ne zadržavanjem na svakodnevnom, koje je nužno ali ne i jedino, otvaraju se vrata onog dubljeg i humanijeg. Ono nam, osim pukog odgovaranja na zvukove i poruke drugih, omogućava uspostavljanje prisnijih spona koje će povezati ne samo misli već i srca.