Članovi Nove akropole priredili su predavanje i kratki film na temu čitati iz prirode.

„Sve što Indijanac radi je u krugu, a to je zato što snaga sveta uvek deluje u krugovima i sve pokušava biti okruglo… Nebo je okruglo, a čuo sam da je i Zemlja okrugla poput lopte, a takve su i sve zvezde. Vetar, kad je najmoćniji – vitla. Ptice grade gnezda u krugovima jer njihova je vera ista kao i naša… Čak i godišnja doba u svojoj izmeni čine veliki krug i uvek se ponovno vraćaju tamo gde su bila. Čovekov život je krug od detinjstva do detinjstva i tako je u svemu u čemu se kreće snaga.

Crni Los, Sijuks