Delija Stainberg Guzman, međunarodna predsednica Nove Akropole

Kako možemo odvojiti umetnost od filozofije? Umetnost bez filozofije bila bi tek stvar tehnike. Međutim, ako udružimo umetnost i filozofiju, to jest, ako umetnost povežemo s unutrašnjim traganjem za dubokim, duhovnim vrednostima, onda umetnost ima stvarno značenje.

Za čime umetnost traga? Lepota, naime, nije daleko od istine. Ako je filozofija traženje istine, a umetnost traženje lepote, onda su to dva vrlo, vrlo bliska puta; postoji neraskidiva veza između estetike i etike. Mi verujemo da umetnost, istinska umetnost, isto tako treba transformisati ljudsko biće, ona mora postići unutrašnju etiku i estetiku. Drugim rečima, ona mora da nas učini harmoničnijim, uravnoteženijim, humanijim, ljudima koji su u stanju živeti svaku situaciju s osmehom i suočiti se sa svim teškoćama vedra duha.

Umetnost nije samo slikarstvo, umetnost nije samo hram, umetnost nije samo knjiga ili pesma ili muzičko delo. Čovek je, takođe, umetničko delo. Kada estetika pusti unutrašnje korene u čoveku, vidimo kako ta osoba zrači upravo onim, što svi tražimo: lepotom. Lepota je bliska istini, lepota je bliska pravednosti, lepota je bliska dobroti. Želimo ponovno da uspostavimo ovakvo poimanje umetnosti i zato umetnost i filozofija moraju ići zajedno.

medjas

Deo iz intervjua sa predsednicom međunarodne organizacije Delijom Stainberg Guzman povodom 50. godina od osnivanja Nove Akropole