Project Description

Praroditeljka

Simbol ženskog principa

Naziv:
Praroditeljka
Kultura:
Lepenski Vir
Period:
Između 7000-4500 godina p.n.e.
Lokalitet:
Boljetin, Đerdap, Srbija

Trenutna lokacija originala:
Narodni muzej, Beograd, Srbija
Dimenzije reprodukcije:
6 x 11 x 18 cm
Materijal reprodukcije:
Cementno-gipsana smesa
Poručivanje:
Reprodukcije možete kupiti u prostorijama Nove Akropole ili naručiti elektronskom poštom na: info@nova-akropola.rs.