Project Description

Naziv:
Asklepije

Kultura:
Grčka kultura

Dimenzije reprodukcije:
7 x 7 x 15cm
Materijal reprodukcije:
Cementno-gipsana smesa
Poručivanje:
Reprodukcije možete kupiti u prostorijama Nove Akropole ili naručiti elektronskom poštom na: info@nova-akropola.rs.