Project Description

Amulet Ank-đed-vas

Amulet Život-Stabilnost-Moć

Naziv:
Amulet Ank-Đed-Vas
Kultura:
Egipatska kultura
Period:
Period između VII – V vek p.n.e.
Lokalitet:
Egipat

Dimenzije reprodukcije:
4 x 8 cm
Materijal reprodukcije:
Cementno-gipsana smesa
Poručivanje:
Reprodukcije možete kupiti u prostorijama Nove Akropole ili naručiti elektronskom poštom na: info@nova-akropola.rs.