PlotinPovodom Svetskog dana filozofije

18.11.2010. u 19 h

Zmaja od Noćaja 2, Beograd

Reč filozofija je danas tek sinonim za isprazno intelektualiziranje koje nema nikakve veze sa stvarnim životom. Međutim, čovek kao svesno, razumno biće ne može da živi a da ne oblikuje kakav-takav odgovor na temeljna pitanja koja pred njega stavlja život. Izvorni zadatak filozofije oduvek je bio da odgovori upravo na ova pitanja. Plotinova filozofija svojom dubinom i neposrednošću dira čovekovu dušu, a jednostavna je zato što prenosi onu poruku koju duša želi da čuje: poruku o njenom poreklu, o razlogu njenog boravka na ovom svetu i o putu kojim se može vratiti svom božanskom izvoru.