platon - o dusiPetak, 15.11.2013 u 19h

Brankova 24, Beograd

Da li je ljudska duša smrtna ili besmrtna? Do odgovora na ovo pitanje čovek dolazi intuitivno, a kako taj odgovor određuje njegov odnos prema životu, ovo pitanje o prirodi duše postaje bitno za svakoga od nas.