Atlantida potonuli kontinent

Petak 25.10.2013. u 19h

Brankova 24, Beograd

Pre više od 2300 godina, Platon je postavio zagonetku koja će okupirati čovečanstvo u nadolazećim milenijumima:

Da li je postojala Atlantida?

I dok se obično svrstavamo na stranu “vernika” ili “nevernika”, propuštamo vrlo važne detalje koji se pojavljuju u Platonovim dijalozima Timej i Kritija. Osim priče o Atlantidi Platon nam nudi izuzetno važna saznanja o čoveku, društvu i istoriji.