Nedelja, 6. decembar 2020. u 19h

Učitelj filozofije, mistik, muzičar, kosmolog, političar, astronom, etičar, anatom, fizičar, svetski putnik i kosmopolita, nama najpoznatiji kao matematičar, jedna je od najzagonetnijih ličnosti u filozofiji Zapada. Iako danas može da nam izgleda nemoguće povezivanje svih ovih znanja u jednu celinu, upravo to je osnova Pitagorine filozofije: sve proističe iz Jedinstva, priroda je Broj i Harmonija. Sve može da se sagleda sa aspekta celine i tada svaka pojedinačna stvar dobija smisao. Dakle, nije potrebno da znamo sve, potrebno je da prepoznamo sebe kao deo jedinstva. Tada sva spoljašnja znanja postaju unutrašnja, svaki događaj postaje iskustvo, a svako naše delanje pretvara se u izraz harmonije.