Svaku godinu započinjemo sa nadom, uvereni da će nam ovaj novi vremenski period biti naklonjen i rešiti naše goruće probleme.

Ipak, iz godine u godinu otkrivamo da su dani više-manje isti, i da rešavanje problema, kao i naše radosti, nastavljaju da budu posledica naših sopstvenih odluka i postupaka.

Sigurno je da nije lako doneti odluku u svakom pojedinom slučaju, pogotovo kada imamo nekoliko mogućnosti pred sobom… ili nijednu. Nije lako pronaći ni radost dok zanemarujemo male stvari koje donose zadovoljstvo.

Umesto da ostanemo nepokretni, bolje je doneti neku odluku koristeći snagu koju svako od nas nosi u sebi. Možda ćemo napraviti pogrešan izbor, ali barem znamo da ćemo moći da ga ispravimo; a to je već mnogo. Isto se događa sa malim stvarima koje, budući da ih smatramo nevažnima, gube potencijal da nas uzdignu; ipak, za pogled koji prodire dublje, ništa nije nevažno.

Nema sumnje da čitav svet proživljava teške trenutke na jedan ili drugi način. Uverena sam da čak i kada neko uživa veliko bogatstvo, ne može da izbegne ljudsku bol koja nadjačava svaku oskudicu. Ipak, ne možemo da se pomirimo i opravdamo sve naše zablude pripisujući to teškim vremenima u kojima živimo. Očigledno je da postoji ogromna zbunjenost u svim aspektima života; nije lako pronaći siguran pravac; navikli smo da kritikujemo, a ne da gradimo.

Za građenje je potreban razvoj unutar čoveka, a to je nemoguće bez temelja. Možda je najveća oskudica – ona koja nas najviše pogađa – upravo nedostatak moralnih temelja.

Pod geslom slobode koju ne umemo uvek da koristimo, dopuštamo da nas rastežu najneposredniji prohtevi koji sa sobom nose prokletstvo da nikada ne budu zadovoljeni. Sve je dobro, sve je moguće, sve ima smisla dok nas zabavlja i omogućava da zaboravimo unutrašnju prazninu sa kojom ne želimo da se suočimo. Živimo zavisni od društvenih medija koji imaju brojne prednosti, ali nas udaljavaju od samog sebe i od drugih ljudi. Što nam se više čini da smo bliže, to smo dalje. Istina, komuniciramo mi, ali sebičnost je velika, a nemoć u određenim situacijama čini nas nesposobnima za ikakav suživot.

Potrebno je pronaći način da obogatimo svoje dane, da obogatimo svoje živote, da budemo istinski ujedinjeni sa onima kojima smo potrebni. Da bismo ovo postigli, moramo najpre odrediti pravu meru naših poteškoća; nisu sve toliko značajne koliko izgledaju, niti toliko nerešive koliko mislimo da jesu. Dovoljno je da pogledamo nevolje koje trpe drugi, oni kojima možemo pružiti podršku ponekad sasvim malim stvarima koje se čine beznačajnima, ali su obično najvrednije.

Šta se dogodilo sa osećajem bratstva? Šta se dogodilo sa našim osmesima i širom otvorenim rukama? Zašto toliko ističemo nasilje – koje očevidno postoji – a ne dobrotu koja omogućava da živimo zajedno? Zašto dopuštamo da nas zavedu greške, neiskrenost, nedostatak zdravog razuma, koristoljublje? Zašto zatvaramo oči pred onima koji ih i dalje drže otvorenim očekujući malo solidarnosti?

Treba nam više morala. Treba nam nešto tako jednostavno kao što je biti dobar i gledati na druge blagonaklono. Svi duboko u sebi znamo šta je dobro, ali ga ne praktikujemo jer niti ima ekonomsku vrednost niti donosi prestiž. Zar vrline ne donose dobrobit onima koji ih primenjuju kao i onima koji su pored njih?

Da, nova godina je počela, i svi možemo doprineti da bude zaista nova, prilažući elemente koje smo zaboravili ili ih nikada nismo gajili. Napravimo baštu od ove 2020. godine; svako od nas može zasaditi cvet, svako od nas može uraditi nešto pozitivno, svako od nas može biti bolji.

Ovo nisu puste želje. Ako možemo da govorimo i pišemo o njima, to je zato što postoje. Oživljavanje moralnih vrednosti je dobra prilika da se oživi i drugačije vreme. Neka nas niko ne liši ove posebne prilike da poklonimo drugima i sebi novu i bolju godinu.

 

medjas

Autor: Delija Steinberg Guzman. Objavljeno u Godišnjaku 2020 Međunarodne organizacije Nova Akropola.

Uz dozvolu autora ustupljeno sajtu www.nova-akropola.rs.

Izvori fotografija:

Pixabay |File: energy-of-technology-consumption-1326274

Pixabay |File: child-1864718_1920