Kada neko ima doličan stav prema životu, ne okreće se iznenada prema spoljašnjim stvarima. Čoveče, šta ti očekuješ? Meni je dovoljno ako svoje želje i zaziranja usklađujem sa prirodom, ako svoje porive i odvraćanja usklađujem sa unutrašnjom prirodom, a isto tako postupam i sa svojim ciljevima, planovima i pristancima. Šta se ti onda tu šetkaš oko nas kao da si progutao ražanj? „Voleo bih da mi se prolaznici dive i da idu za mnom i uzvikuju –  Kakav sjajan filozof!” A ko su ti za koje bi voleo da ti se dive?  Zar to nisu isti oni koje si obično nazivao ludacima? Kako, molim? Zar bi da ti se ludaci dive?

Epiktet, Razgovori, Karpos, Beograd, 2017.

Izvor fotografije:

Pexels | File: pexels-roman-odintsov-4555538