Odakle dolazi inspiracija?

Svakog 21. juna obeležava se Svetski dan muzike koji smo povezali sa umetnostima uopšteno držeći se tradicionalnog učenja o Muzama. One su kćeri Zevsa i titanke Mnemosine, odnosno vrhovnog voljnog principa i sećanja.

Reč mousike Platon povezuje sa traganjem i ljubavlju prema mudrosti, a Muze sa modelima kroz koje čovek uči, odnosno, „otima od zaborava“, držeći da je učenje samo sećanje duše.
Muzika kao i sve umetnosti pod zaštitom Muza su način da čovek ne zaboravi svoje duhovno poreklo i najviše etičke principe koji ga čine humanim bićem.
Upravo odatle dolazi inspiracija.

Ulaz slobodan.