I ovog novembra volonteri Nove Akropole obeležili su Svetski dan filozofije organizujući za svoje sugrađane manifestaciju pod nazivom „Dani filozofije 2022 – Jezik simbola“.

Predavanje „Simboli – u potrazi za smislom“ podstaklo nas je da se zapitamo šta pokreće svaki naš čin, reč ili pokret. Kao što je svaki simbol izraz suštine koja je skrivena, tako i čovekov način izražavanja postaje simbol njegovog unutrašnjeg bića.

   

Šta je duša, šta se događa s njom nakon smrti, gde odlazi i šta nosi sa sobom? – ovim pitanjima započelo je predavanje „O Duši – Platonovi mitovi i simboli“. Potraga za odgovorima započeta predavanjem nastavljena je radionicom u kojoj su posetioci mogli na simboličan način iskusiti putovanje duše inspirisano Platonovim mitom o Eru.