O gnevu

Sva čula treba očvrsnuti; ona su po prirodi otporna ako prestane da ih kvari duša, koju svakog dana treba pozvati na polaganje računa. To je činio Sekstije, kad je na kraju dana, povukavši se na noćni odmor, pitao svoju dušu: „Koje si svoje zlo danas izlečila? Kome si se pokoru oduprla? U čemu si postala bolja?“

Gnev će prestati i umeriće se kad bude znao da svakog dana mora da dođe pred sudiju. Šta je, dakle lepše od ovog običaja da se ispita ceo naš dan? Kakav tek san dolazi posle ispitivanja samog sebe: kako miran, kako dubok i slobodan, kada je naš duh ili pohvaljen ili opomenut, i kada je postao uhoda samog sebe pa kao neki tajni sudija sve saznao o svom vladanju. Koristim se tom vlašću i svakog dana sudim sebi, [] stanem da ispitujem ceo svoj dan i opet razmišljam o svojim rečima; ništa ne sakrivam od samog sebe, ni preko čega ne prelazim. Zašto da se plašim ijedne od svojih pogrešaka kada mogu da kažem: „Pazi da to više ne činiš, sada ti opraštam.“

Seneka, O gnevu, Izdavačko preduzeće: Rad, Beograd, 1959.

Izvor fotografije:

WikiCommons |Federico Leva| File:Paolo Monti – Servizio fotografico – BEIC 6365476.jpg

2023-02-03T19:34:53+01:00