Petak, 26.2.2016. u 19 h

Brankova 24, Beograd

Sigurno je da ne postoji čovek koji ne postavlja pitanja o duši, iako često ni sam ne može tačno da ih definiše. Psiha je, izgleda, taj večito nepredvidljiv, teško shvatljiv, često zbunjujući deo nas koga moramo bolje da upoznamo.

Iz antičkog sveta do nas je stigao Mit o Amoru i Psihi koji govori o putu koga prolazi svaka ljudska duša da bi ostvarila svoju svrhu. Poput mitske Psihe, svaki čovek u nekom trenutku mora de krene tim putem, suočavajući se sa brojnim iskušenjima i strahovima, sve dok uz pomoć sopstvene volje ne upozna i uskladi sve svoje aspekte.