Sreda, 2. oktobar 2019, 19h
Brankova 24, Beograd

Pre sto pedeset godina rodio se Mohandas Karamčand Gandi, političar, pravnik, aktivista, pacifista… Obeležavajući ovu godišnjicu nastojaćemo da proniknemo dublje i upoznamo humane težnje i snove ovog neumornog borca za dostojanstvo čoveka. Koje su to ideje koje su vajale i gradile Gandija, zaraznim entuzijazmom pokretale ljude oko njega i na kraju donele jednu novu epizodu na istorijsku pozornicu? Gandi bi rekao da su te ideje večite, da su temelj svih kultura i civilizacija i da su nepogrešivo utkane u ljudsko biće.