Ljudski_odnosi17.5.2013 u 19h

Brankova 24, Beograd

Istinski ljudski odnosi ne nastaju sami od sebe. Oni se uvek temelje na ljubavi i moraju da se grade. Filozofi starog sveta su govorili da je to dugačak put, koji ima svoje faze, svoja saznanja i otkrića, svoja pitanja i svoja iskušenja. Zbog toga ljubav mora da bude konkretna, praktična, izražena kroz plemenito delovanje, a ne samo kroz osećanja. Na taj način, put građenja istinske ljubavi postaje put koji vodi i do mudrosti.