Ovoga leta članovi Nove Akropole mogli su da se upoznaju sa raznim metodama pružanja prve pomoći. Kurs je obuhvatio praktične savete koji mogu da budu  veoma korisni u svakodnevnom životu. Posebna pažnja posvećena je nezgodama i povredama koje su moguće u prirodi. Ideja kursa je bila da se polaznike upozna sa različitim situacijama koje dovode do povreda, a koje se pažnjom i prevencijom mogu izbeći. Teoretsko objašnjavanje simptoma i praktično demonstriranje postupaka prve pomoći probudilo je interes da se kurs nastavi kroz praktičnu radionicu i aktivno učestvovanje prisutnih.

kurs prve pomoci Nova Akropolakurs prve pomoci

 

Prva pomockurs prve pomoci (2)
kurs prva pomoc Nova Akropolaprva pomoc (2)