Ponedeljak, 24. januar 2022. u 19h

Kada bismo život pokušali da predstavimo krivom, tada bi kriza bila njena najniža tačka. Zato je ova grčka reč između ostalog označavala prelomnu tačku povezanu s potrebom donošenja odluka.

Možda nas inercija sprečava da vidimo potencijal koji kriza sa sobom nosi. Možda smo previse zaokupljeni nestabilnošću sadašnjosti da bismo se hrabro okrenuli ka budućnosti.

Nisu sve krize iste i ne pogađaju sve ljude na isti način, ali smisao krize je isti: to je prepreka koju moramo da savladamo.