Petak, 6. novembar 2020. u 19h

Reč plemenitost danas nije u modi. Znači li to da je izgubila na vrednosti?

Iako možda ne koristimo samu tu reč, boli nas haos koji vidimo u svetu i često smo veoma kritični prema svakom obliku ponašanja koje smatramo neplemenitim. Dakle, iznutra mi i dalje nastupamo iz pozicije ljudskih vrednosti iako nismo sposobni da ih pretvorimo u stvarnost u sebi i oko sebe.

Šta možemo uraditi da se to promeni?

Inspiracija nam može biti Konfucije. Doba u kome je on živeo poznato je takođe kao vreme haosa i gubitka vrednosti.

Konfucije smatra da promena u društvu polazi od svesnog pojedinca koji svoj život svakodnevno usklađuje sa najvišim moralnim vrednostima. Ovo nije ni lak ni brz put, ali sigurno vodi do cilja.

“Ako neko bude prvi kada se treba prihvatiti teškog posla, a zadnji kad treba misliti na nagradu, tada se za njega može reći da je plemenit.”

“Ono što plemenit čovek danas čini pretvoriće se u primer za pokolenja koja će doći.“