Beogradska podružnica Nove Akropole u sklopu promocije Svetskog dana filozofije organizovala je uličnu radionicu pod nazivom „Tvoj simbol za dobar dan“.

Tokom dva dana volonteri, odeveni u odore iz Konfučijevog i Sokratovog vremena, nudili su prolaznicima da izvuku razglednicu sa jednim simbolom i da ih pozovu da učestvuju u programu obeležavanja ovog dana.

 

Sunce, stepenice, ključ, most i leptir bili su samo neki od dvadesetak simbola o kojima su sugrađani mogli porazgovarati sa volonterima koji su ih podstakli na otkrivanje dubljeg unutrašnjeg značenja nečega sa čime se susreću gotovo svakodnevno.